post

Uppkopplad med rörelsekänslig display, BMW i8 för morgondagen

Hur ser framtidens bil ut? Det är en fråga som nästan tappats bort i dagens framtidsdiskussioner. De handlar mest om drivmedel, hållbara produktionsmetoder och om bilen överhuvudtaget ska tillåtas i morgondagens urbana miljöer.

De flesta biltillverkare är naturligtvis övertygade om, eller hyser ett oerhört stort hopp om, att bilen ska fortsätta att spela den roll för den personliga mobiliteten som den gör idag. Det läggs ett oerhört stort fokus på att få bilen rumsren, det stavas hållbar tillverkning och hållbara drivmedel. Dessutom presenteras fantasifulla lösningar för självkörande bilar och kompakta bilar för megastädernas hårt belastade gatunät.

Men hur kommer morgondagens bil att se ut?

Read More